Se hvordan det blir på Ekeberg

Bilder fra overleveringen av Nytt Helsesenter

20.07.21 Fikk Oslo Idrettskrets (OIK) overleverte plan 2 og 3, hvor Idrettens Helsesenter skal holde til med treningsarealer, garderober, kantine, legekontor og laboratorier.

16.12.21 Fikk Oslo Idrettskrets (OIK) overleverte de to siste etasjene (plan U og 1) som vi har hatt under rehabilitering i høst på Ekeberg. Leietakere er Ekeberg Idrettsbarnehage og et lokalt skytterlag.
  

Nytt Helsesenter plan 3, m/helsesenterets innredning
Nytt Helsesenter plan 3, m/helsesenterets innredning
Nytt Helsesenter plan 3, 20.07.21
Nytt Helsesenter plan 3, 20.07.21
Nytt Helsesenter plan 2, m/helsesenterets innredning
Nytt Helsesenter plan 2, m/helsesenterets innredning
Nytt Helsesenter plan 2, m/helsesenterets innredning
Nytt Helsesenter rømningstrapp, 20.07.21
Barnehage plan 1, 16.12.21
Løpebanesvingen i plan 1 NHS (ved Ekeberghallen), 16.12.21

Bilder fra byggeplassen til Nytt Helsesenter

Desember 2020 - Mai 2021