Prosjektet er utsatt

Adkomst til byggeplass

Byggeplasskontor er foreløpig ved parkeringsplassen ved Idrettens barnehage nord for Ekeberg Idrettshall. Senere vil det komme opp eget byggeplasskontor for BSK Arena ved bussholdeplassene i Ekebergveien og innkjøring til parkeringsplassen syd for Ekeberg Idrettshall.

Oversiktskart 

Oppdatert24.04.2021

Gjennomføring av prosjektet