BSK Arena

BSK Arena skal bygges der hvor dagens lokaler for Bækkelagets Sportsklub ligger i dag.

Bygget vil bestå av:

  • Idrettsflater fordelt i bygget (håndball, cageball, turn)
  • Kontorlokaler til administrasjonen til Bækkelagets Sportsklub
  • Treningssenter for Friskis og Svettis
  • Dansearealer til Step-Up
  • Undervisningsarealer til Oslo Kommune ved Utdanningsetaten 
  • Troll kampsport

Bygget vil ha 2 etasjer under bakken og 4 etasjer over bakken. 

Underetasjene skal inneholde 2 håndballbaner, 2 cageballbaner, lager til hallene, garderober og aktivitetssal (tiltenkt E-sport aktivitet).

Plan 1 skal inneholde vestibyle, turnhall, garderober og en elitehall med tribune.

Plan 2 skal inneholde VIP- og sosialrom, publikumstoaletter, vrimleareal og kontorer for lærerne til den videregående skolen.

Plan 3 skal inneholde treningssenter, Bækkelagets Sportsklubs egne kontorlokaler og kontorer for lærerne til den videregående skolen.

Plan 4 inneholder arealer for kampsport og dans, lærerarbeidsplasser, noen undervisningsrom, og et auditorium med Black Box. Deler av plan 4 er bygget som to etasjehøyder.

 

BSK Arena

Nøkkeltall   Enhet
BTA 21 314 m2
Tomtestørrelse 10 100 m2
     
BREEAM-NOR klasse Very Good