Nye Oslo Idrettens Hus

Nye Oslo Idrettens Hus skal bygges der dagens garderober til Ekeberg Idrettshall ligger.

Størsteparten av arealet i Nye Idrettens Hus vil leies ut til Oslo kommune ved Utdanningsetaten (UDE) som undervisningslokaler for videregående skole. 

Idrettens Helsesenter skal ha en mindre del av Nye Oslo Idrettens Hus som vil inneholde operasjonssaler, postoperativ avdeling, MR og røntgen.

I fjerde og  femte etasje skal Oslo Idrettskrets ha sine egne kontorlokaler. 

Det vil bli forbindelse over til BSK Arena gjennom bro i andre, tredje og fjerde etasje.

Nye Oslo Idrettens Hus

Nøkkeltall Enhet Enhet
BTA 10 572 m2
Tomtestørrelse (Oslo Idrettskrefts) 15 800 m2
     
BREEAM-NOR klasse Very Good